Het inspirerende verhaal van Henk van der Wal, Fermento

Henk van der Wal is coördinator bij Fermento. Een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen die gebaat zijn bij werken in de luwte. Hij verdeelt zijn werkzaamheden over vier locaties: een lunchroom/banketbakkerij, de bakkerij en twee molenwinkels. Drie daarvan gevestigd in Alkmaar en één in Oterleek.

‘Drie jaar geleden werd door het veranderende maatschappelijke en politieke klimaat duidelijk dat er iets moest veranderen. Door het wegvallen van subsidies en de steeds groter wordende vraag naar producten van Fermento, waren we genoodzaakt commerciëler te gaan werken. Daar is niks mis mee, alleen wilden we de beschermende werksfeer hoe dan ook blijven waarborgen. De productie moest omhoog maar het mocht niet ten koste gaan van het sociale aspect van de onderneming. Door die externe veranderingen kun je uit angst en paniek keuzes maken, maar je kunt ook handelen vanuit kracht. En dat is precies wat wij met zijn allen hebben gedaan: oké de wereld verandert, maar hoe kunnen wij daar ons voordeel mee doen? Met alle mensen van Fermento zijn we met post-itjes aan de gang gegaan. Daarop kon je aangeven wat voor jou de kern van Fermento is. Dat bleek unaniem sociale cohesie en verbinding te zijn. Wij zijn een werkgemeenschap waarin iedereen die het nodig heeft kan aanhaken. Waar geen onderscheid is tussen personeel, klant of vrijwilliger. En daar zijn we trots op.

Lees hier het hele interview van Antroposofie Noord-Holland.